Prezydent 2020 prawybory - Zbigniew Kękuś i Leszek Bubel, POLSKA GRUPA INTEGRACYJNA

First published at 16:48 UTC on December 3rd, 2019.

Prezydent 2020 - prawybory wśród patriotów. Integracja aktywnych osób wśród mediów społecznościowych tworzących potencjał propagandowy niezbędny w walce politycznej. ZAPRASZAMY do powstające POLSKIEJ GRUPY INTEGRACYJNEJ!!! PROSZĘ O ZGŁASZANIE KAND...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over

The owner has disabled discussion on this video.