Att Leka Gud - citat ur boken om klimatdebatten

First published at 20:11 UTC on November 14th, 2020.

Att leka Gud!
Om klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning
Författaren Pia Hellertz

Filmen är skapad som en reflektion över tillstånd i vår värld av Ivan Björn

Boken Att Leka Gud ger dig en bred förståelse över dagens klimatdebatt och d…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over