Prof. Dolores Cahill larmar världen.

First published at 19:30 UTC on January 30th, 2021.

Bodify Research

Bodify

subscribers

Följande presentation larmar Prof. Dolores Cahill gällande det genetiska experiment som bedrägligt benämns ett Covid-19 ”vaccin”.

Hon förklarar väldigt tydligt vad det handlar om.

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over