Marsz Wolności - Londyn, 29 maja 2021 / Freedom March - London, 29th May 2021

First published at 01:32 UTC on June 9th, 2021.

Tym razem napisy są zbędne, po prostu obejrzyjcie - popatrzcie, posłuchajcie i poczujcie. Nawet jeśli coś będzie niejasne, to i tak wszystko będzie jasne : - )
Tak bardzo chciałabym zobaczyć taki tłum w Warszawie, a najlepiej w każdym polskim mieśc…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over