Daniel Helldén (MP) i Stockholm om genuspedagogik respektive svenskundervisning

First published at 09:12 UTC on September 2nd, 2018.

Dolf

Dolf

subscribers

Miljöpartistiska trafikborgarrådet ger prov på häpnadsväckande inkonsekvens och dubbeltänk när han svarar på frågor till Aktuellt 28 augusti 2018.
https://www.svt.se/nyheter/val2018/daniel-hellden-mp.

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over