26. březen 1926 - Vznik Národní obce fašistické

First published at 11:43 UTC on March 26th, 2020.

KBV-CZ

KBV-CZ

subscribers

26. Března 1926 vznikla strana Národní obec fašistická. Stranu vedl generál ruských legií Radola Gajda.

CategoryOther
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over