Presentatie Peter den Haring 11-09-2020 - Tijdgeest Magazine

First published at 18:07 UTC on September 16th, 2020.

Peter den Haring hield op 11 september 2020 op de eerste Wakker Borrel van 'De Ruimte' een cabareteske presentatie over zijn blad Tijdgeest Magazine.

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO