DET IMPORTERADE TIGGERIET

First published at 17:41 UTC on January 6th, 2022.

JMM

JMM

subscribers

Bulgarien och Rumänien blev medlemmar i EU år 2007. I och med detta ingick de i EU:s inre marknad och dess befolkning kunde röra sig över nationsgränserna. Det romska tiggeriet blev ett nytt fenomen
på Sveriges gator.

Är du för eller emot tigg…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over