Ronald Lasecki: Żydowskie komando? Wybory prezydenta we Francji, "Kadyrowcy" i Pułk AZOV na Ukrainie

First published at 08:36 UTC on May 4th, 2022.
subscribers

Jako Centrum Edukacyjne Polska możemy liczyć tylko na Państwa ofiarność - liczymy na wsparcie dalszego rozwoju i działań edukacyjno - medialnych Centrum Edukacyjnego POLSKA. Prosimy o przelew z adnotacją: darowizna na Centrum Edukacyjne - nr konta: …

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO