Ambalajul vaccinului pentru Covid-19 de la AstraZeneca

First published at 17:34 UTC on January 3rd, 2021.

Atenƫie: Nu avem nici o garanƫie că ȋn acest vaccin nu sunt şi lucruri care nu sunt declarate pe ambalajul lui. Iată ce arată acest grec aici că a găsit ȋn vaccin: https://www.youtube.com/watch?v=ExLWKwvGKzc (ȋncepe de la sec. 20).
Vă daƫi seama că a…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over