Крис Спаркс - Небето горе, земята долу

First published at 06:16 UTC on November 21st, 2021.

ochakvane

ochakvane

subscribers

Кръщението на Исус: „И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него.“

Следователно, Той видял, че небесата се отворили и видял Божия Дух. Божият Дух…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over