B17. WERELDSE of GODDELIJKE liefde?

First published at 17:57 UTC on January 7th, 2022.

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2021/07/18/wereldse-of-goddelijke-liefde/

En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
1 Korinthe 13:13 HSV

De agape liefde is het hoogste goed! Ze is geduldig, vriende…

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over