En jødisk insider blåser lokket av kjelen og avslører plottet...

First published at 23:24 UTC on November 18th, 2023.

Slik kan det lyde når man er så sikker på at kampen om kontroll over menneskeheten allerede er vunnet...

Frivillige donasjoner er det som holder NNN's blogg, grupper på sosiale media og Bitchute-kanaler gående, og du kan støtte dette prosjekte…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO