Prof. Paweł Wieczorkiewicz: „Żydowska finansjera i Hitler”