Ledarperspektiv #24: Putin, Trump och Bolsonaro ledarna vi väntat på eller globalister i ny skepnad?

First published at 11:10 UTC on November 4th, 2018.

Ledarperspektiv #24: Putin, Trump och Bolsonaro - ledarna vi väntat på eller globalister i ny skepnad? Internationellt samarbete mot sionism.

** https://www.nordfront.se/ledarperspektiv-24-putin-trump-och-bolsonaro-ledarna-vi-vantat-pa-eller-glob...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+