הגיע הזמן להתעורר

First published at 11:13 UTC on May 28th, 2020.
subscribers

הרב דניאל עשור ופרופסור יובל נח הררי

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO