VIKTIGT: Återigen censurerade på YouTube - så här följer du oss framöver!

First published at 17:46 UTC on March 18th, 2018.

Motgift

motgift

subscribers

PRENUMERERA PÅ DESSA KANALER!

Svegots YouTube https://www.youtube.com/channel/UC_Lh09RUqkf_DDyIRfCtpcQ

Det fria Sveriges YouTube: https://www.youtube.com/detfriasverige

Min privata YouTube https://www.youtube.com/user/mrphonk

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+