B45. Het loon van GASTVRIJHEID!

First published at 15:30 UTC on January 8th, 2022.

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2021/07/19/het-loon-van-gastvrijheid/

Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.
Hebreeën 13:2 HSV

Al in het oude testament droeg God de Israëliet…

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over