Het Coronavirus (COVID-19) en Het Politiek Ecosysteem (uncut)

First published at 13:06 UTC on March 31st, 2020.

Maurits v. Falkenreck legt aan de hand van zijn model genaamd Het Politiek Ecosysteem uit hoe het beleid t.a.v. het Corona Virus invulling krijgt en wat de werking is van de pijlers van Het Politiek Ecosysteem op dit twijfelachtige regeringsbeleid. …

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over