Thus Spake Zarathustra - Chapter 44: The Stillest Hour