Patologen Ute Krüger om ökningen av olika typer av cancer efter Covid 19 vaccinationen

First published at 18:48 UTC on April 15th, 2024.
subscribers

Ute Krüger har jobbat 25 år som patolog och de senaste 18 åren som expert på bröstcancer.

Ute disputerade 1997 i patologi. 2004 tog hon en specialist examen i patologi och cytologi. Mellan 2005-2023 flera anställningar som överläkare, bland annat …

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO