Budesonid, budesonide, Bolund, Per Bolund, vaccin, covid19, covid-19, corona, covid, Pfizer, Moderna

First published at 13:55 UTC on May 7th, 2021.

En missad fakta på min mugg (se länk nedan!). Budesonid hindrar även viruset replikering och är inte bara bra för att dämpa immunförsvaret så att det inte överreagerar. Mycket bra:
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.05.05.442779v1

Per Bolu…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over