Amsterdam 20-3-'21 (1/2) "Museumplein"

First published at 15:41 UTC on March 20th, 2021.

moerstaal

moerstaal

subscribers

Video in verzet, 20 maart 2021

Life verslag van het koffie drinken op het museumplein, 20 maart 2021.

https://www.facebook.com/VideoInVerzet/videos/3851163284960009

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over