Frihets kjempere! Åsted Norge! Kommende Drittpakker!

First published at 18:50 UTC on February 17th, 2021.

Første videohilsen etter frihets festen i Oslo Lørdag 13 Februar. Tanker om hva som ligger foran. Intervju med Åsted Norge og litt om meg og andre i denne folkebevegelse for frihet mot corona fascismen!

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO