Na prahu zmien 69

First published at 16:12 UTC on March 18th, 2020.

20:30 - 22:30 (16.03.2020)

Jan Pokorný – biolog, přední český klimatolog a hydrolog
Jan Pokorný si bude v rozhovoru s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídat o rovnováze mezi vegetací a slun…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over