Wereldleiders erkennen dat covid vaccins DNA veranderen

First published at 04:59 UTC on March 6th, 2021.

moerstaal

moerstaal

subscribers

Stop World Control, 28 februari 2021

Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk en het World Economic Forum erkennen het plan om de mensheid te beëindigen en vervangen door cyborgs. De covid vaccins kunnen volgens Dr. Carrie Madej een verborgen stap in…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over