גן-העדן נגנב - חלק 1 - אל תראו לילדים

First published at 16:55 UTC on October 15th, 2021.

Yael Ramon

ramony

subscribers

?כוכב ארץ יכול היה להיות גן-עדן, אבל מישהו דאג שזה לא יקרה? מי ולמה
סטפן פרשטאפן עוזר לנו לברר את השאלה.

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.