LIVSMEDELSVERKET VILL INFÖRA MAXGRÄNSER PÅ D-VITAMIN OCH JOD

First published at 07:01 UTC on May 8th, 2022.

JMM

JMM

subscribers

https://jmm.nu/jmm-intervjuer-11/

Under april 2022 meddelade Livsmedelsverket att de vill införa maxgränser på D-vitamin och Jod (100 respektive 200 mikrogram. Livsmedelsverket menar att man vill "skydda människor för för höga doser".

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over