B12. Wie is de HEILIGE GEEST?

First published at 16:09 UTC on January 7th, 2022.

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2021/07/18/wie-is-de-heilige-geest/

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.
Johannes 14:26…

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over