Uitbuiting van buitenlanddse uitkeringsgerechtigden in Wooncentra in Den Haag

First published at 16:06 UTC on February 7th, 2019.

Uitkeringsgerechtigden van buitenlandse afkomst worden verplicht aan het werkt gezet voor manden zonder salaris of pensioen opbouw bij verpleeghuizen en wooncentra in Den Haag met de excuss werkritme te krijgen.

De Lozerhof buit buitenlandse vrou...

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+