De 2e Kamer slaapt ... doet niets aan 5G | Jan van Gils met Rob van de Boom en Rob Verboog

First published at 13:00 UTC on April 17th, 2021.

5G: OOK HIER LAAT DE DEMOCRATIE HET AFWETEN

De Gezondheidsraad presenteerde op 2 september 2020 een onderzoek waarin wordt gesteld dat ernstige gezondheidseffecten als gevolg van 5G niet kunnen worden uitgesloten. De Raad beval de regering aan om m…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over