VERKLARING POLITIEGEWELD P4F2022000070

First published at 20:07 UTC on February 26th, 2022.

‘Middeleeuwse praktijken in een eerste wereldland’

De politie verandert met rasse schreden van ‘je beste vriend’ naar een ordetroep in functie van een verdwaalde minister.

Hoe duidelijk werd dat afgelopen 2 januari. Toen een menigte demonstranten…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO