Psykologisk krigföring: Så styrs vi av globalisterna; Problem-Reaction-Tyrrany

First published at 12:08 UTC on February 18th, 2021.

Verax

:GOYIM-VERAX.

subscribers

CRED/MIRROR; Education4Future
5 670 prenumeranter YT
Globalisterna styr världens folk genom psykologisk krigföring. Demokratin är endast en chimär för att få folk att tro att det de styr samhällsutvecklingen. Nu bygger de ett fängelse där yttrandefrih…

MORE
CategoryEntertainment
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over