Vzdelávanie pre dospelých 238

First published at 12:05 UTC on March 2nd, 2021.

15:30 - 17:30 (01.03.2021)

Téma relácie: Revizionizmus marxizmu SD
Podtitul relácie: Medzníky vo vývoji SD (2. časť)

Hosť relácie: Mgr. Ivan Luljak
Moderátor : Miroslav Hazucha

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/vzdelavanie-238-2021-03-01/

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over