Is Nederland een dictatuur of lijkt dat maar zo?

First published at 12:23 UTC on November 1st, 2021.
subscribers

Volstrekt redelijke moties worden door de minister "ontraden"
- Raisa Blommenstijn: 'Natuurlijk wil De Jonge niet dat het percentage gefaksineerden in de ziekenhuizen wordt gegeven, want dat kan wel eens het narratief ondermijnen. Waar…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO