Σλοβάκος ευρωβουλευτής: «Θα κάνουμε την Ευρώπη ΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ»

First published at 10:06 UTC on January 18th, 2024.
subscribers

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO