Rechtszaak tegen de leden van de gezondheidsraad

First published at 20:46 UTC on December 24th, 2021.

Door de gezondheidsraad is een ondeugdelijk advies opgesteld. Er is bijvoorbeeld niet getoetst aan minimale wettelijke vereisten voor toelating van vaccins..

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over