Hva er på gang i Texas?

First published at 12:52 UTC on May 27th, 2023.

Unge menn interneres i hangarer, og ammoniumnitrat lagres i enorme mengder i Eagle Pass, Texas. Hva er det de sorte hattene pønsker på nå? Skal nasjonen veltes innenfra?

Frivillige donasjoner er det som holder både bloggen, gruppene på sosiale medi…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over