COVIDFILMEN 2020 - HISTORIEN OM HVORDAN TALL OG ORD LAMMET EN HEL VERDEN

First published at 13:36 UTC on March 22nd, 2021.

Kiri_Rainha

Kiri Rainha

subscribers

Denne filmen inneholder ingen egne påstander. Den inneholder bare informasjon med referanser. Referansene som er brukt i filmen og informasjon om ViktigViten finner du ved å gå til hjemmesiden til Viktig Viten: https://viktigviten.no/

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over