Folket reser sig mot tyranni & media blundar

First published at 11:31 UTC on August 5th, 2021.

Världens folk säger nej till mer restriktioner och utanförskap i spåren av vaccination. Debatten är död och de som tänker annorlunda skall tryckas ner.

Men vi står mitt i den största evolutionära processen mänskligheten gjort på tusentals år. Makt…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over