Proroczy fragment filmu z 2014 roku "Kod zniewolenia"

First published at 23:32 UTC on August 23rd, 2020.

ruchkontroliwladzy

RKW

subscribers

Wykorzystali pomysł i stworzyli nam "plandemię"

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over