V državah kjer je procent cepjenih s koronskimi cepivi večji, je procent presežne umrljivosti večji

First published at 17:29 UTC on October 21st, 2022.

Namen koronskih cepiv je sistematična depopulacija.

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over