Tummen upp på Strängnäs marknad! NORDFRONT.SE

First published at 18:48 UTC on October 15th, 2019.

Strängnäs marknad, som sedan starten 1957 har hållits den andra lördagen i oktober, drar nuförtiden 30-35 tusen besökare. Självklart väcker ett sådant stort evenemang den motiverade motståndsmannens intresse för opinionsbildning i vårt folks intre...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over