VARFÖR DETTA RESURSSLÖSERI PÅ SÅ KALLADE FLYKTINGAR?

First published at 04:00 UTC on June 23rd, 2022.

JMM

JMM

subscribers

I Jmm-rapport #19 konstaterar jag det som alla vet - att Sverige spenderar enorma resurser på så kallade flyktingar.
En flykting får allt betalt för sig och de får till och med gratis juridisk hjälp, ett privilegium som inte ens en
svensk har. Lösni…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over