INTERVJU MED PIA-MARIA JOHANSSON (LPO)

First published at 08:02 UTC on October 1st, 2022.

JMM

JMM

subscribers

I Jmm-intervju # 32 intervjuar jag Landsbygdspartiet Oberoendes partiordförande Pia-Maria Johansson. Vi rör ämnen såsom:

kommunala framgångar i valet 2022

Landsbygdsfrågor

Minskning av vargstammen så att djur kan beta fritt i större utsträckning…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over