Ole Dammegård varnar för falskflagg operation i Sverige

First published at 18:47 UTC on November 22nd, 2020.

I allt kaos vi nu går igenom är det viktigt att förstå att just kaos är verktyget negativa makthavare alltid använt för att förändra samhället snabbt i negativ riktning. Falskflagg operationer har länge varit en viktig metod, inte minst de senaste d…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over