Na prahu zmien 88

First published at 19:11 UTC on August 4th, 2020.

20:30 - 22:30 (03.08.2020)

Pavel Havlíček – řezník – uzenář, předseda Asociace živnostníků ČR
Pavel Havlíček si bude v rozhovoru s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídat o živnostenském pod…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over