2021-01-26 Objawianie złego #KINT

First published at 09:28 UTC on January 27th, 2021.

Radio Szczumic

szczumic

subscribers

#znaki #symbole #szatan #KINT
=======================================================
Radio Szczumic bada aktualne wydarzenia i tajemnice naszego świata z biblijnej perspektywy. Można to uznać za kontrowersyjne, bo kwestionuje narrację głównego nurtu,…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over