De som vill göra experiment på barn är Kinakommunister? Bengtssons kunskapslucka. Kött & kunskap!

First published at 13:29 UTC on May 8th, 2021.

Man avrättade folk som bröt emot:
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergkonventionen
Dödsstraffet är bara avskaffat i fredstid i Sverige. Är vi i krig emot covid, eller är det bara ett otrevligt betacoronavirus som de flesta har motståndskraft em…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over