CO₂ debat als afleiding van weermanipulatie door het leger | www.kla.tv/16406

First published at 14:26 UTC on May 17th, 2020.

KlaTV-NL

KlaTV-NL

subscribers

Als een gebedsmolen wordt de klimaatverandering als gevolg van de stijgende CO2-waarden officieel door de autoriteiten verantwoordelijk gesteld voor de toenemende weerchaos. Kritische stemmen worden categorisch en zonder onderscheid gebrandmerkt als…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over